Nhóm sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết

Loại hình doanh nghiệp: Dịch vụ
Mã số thuế: 309613523
Sản phẩm chính: Các căn hộ khu vực thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 114 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp HCM
Năm thành lập: 2010
Số lượng nhân viên: 100
Doanh thu hàng năm:
Thị trường chính: Thành phố Hồ Chí Mình
Chứng chỉ:
Chứng chỉ sản phẩm:
Thời gian giao nhận hàng bình quân:
Các trang web
giấy chứng nhận đối với sản phẩm kinh doanh có điều kiện:
Kinh nghiệm 6 năm Bất Động Sản
Chat với gian hàng
;